Om SF Fladså


Klubhus
Kanalvej 24
4700 Næstved

Mail: kontakt@sffladsaa.dk
Website: www.sffladsaa.dk

Bestyrelsen i SF Fladså:
Formand
Jørgen Nielsen
Telefon: 27 59 6815
Mail: laerkenielsen.solagervej@gmail.com

Kasserer / Indmeldelse ansvarlig
Søren L. Hansen
Telefon: 5186 9420
Mail: soren.hansen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Dennis Hougaard
Telefon: 5361 9100
Mail: dennishougaard20@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henning Andersen
Telefon: 4020 3716
Mail: henning.andersen@goforit.dk

Bestyrelsesmedlem / båd på trailer ansvarlig
Keld Pedersen
Telefon: 2423 1878
Mail: kpbulte@gmail.com

Bestyrelsesmedlem / Klubhus ansvarlig
Bent Hasselberg
Telefon: 2061 8524
Mail: bentoldhoj@gmail.com

Bådbooking / fejl og mangler ved både
Knud-Erik Jensen
Telefon: 4077 9374

Facebook ansvarlig
Rasmus Pindstrup
Telefon: 2289 4947
Mail: pindstrup@hotmail.com

Spørgsmål til foreningsvande, kontakt da…

Evenå, Gøgsmosen, Susåen ved Gerdrup, Susåen ved Herlufsholm Kostskole, Susåen ved Skelby, Susåen ved Strids Mølle –
Søren L. Hansen

Saltø Å
Keld Pedersen

Mosen ved Vetterslev, Moserne ved Trælløse, Ringsted Å, Susåen ved Nåby, Susåen vest for Vetterslev, Susåen øst fra Vrangstrup –
Carl Kyhne Schulz
Telefon: 2936 7929