Fladsåen

Beskrivelse:

Foreningen har fiskeretten i Fladså på noget af det smukkeste stykke af åen. Åen er for en del år tilbage blevet reetableret, og har en meget fin bestand af bækørred. Da bestan­ den er sårbar, så opfordrer vi at alle fisk nænsomt genudsættes.

Fiskeriet:

Foreningen har fiskeretten på den tidligere Fladsågård, som DSB ejer en del af og den anden del hører under Gavnø. Udgangspunkt er vejbroen på Fladsågårdsvej og opstrøms på østre bred til skellet ved Kirkeskoven, nedstrøms på begge sider til jernbanebroen, nedstrøms jernbanebro på østre side til hvor en lille bæk løber ud i Fladsåen samt nedstrøms jernbanebro på vestre side til skel.

Parkering:
Bedst ved jernebanebroen hvor du kan parkere så du ikke er til gene for kørsel med landbrugsmaskiner.

Googlemaps link:

Ydre grænse top

Der må KUN fiskes på nord siden.

Ydre grænse top

Der må KUN fiskes på nord siden.

Fiske stykke

Der må KUN fiskes på nord siden.

Fiske stykke

Der må fiskes på begge sider.

Fiske stykke

Der må fiskes på begge sider.

Fiske stykke

Der må fiskes på begge sider.

Fiske stykke

Der må KUN fiskes på nord siden.

Fiske stykke

Der må KUN fiskes på nord siden.

Ydre grænse

Der må KUN fiskes på nord siden.

Ydre grænse

Der må KUN fiskes på nord siden.

Parkering