Øvre Suså vest for Vetterslev

Beskrivelse:

Stykket byder på mange dybe huller og rimte fiskeriet er især godt fra april til juni medens gedde fiskeriet er godt hele året.

Fiskeriet:

Foreningens fiskeret gælder på den østlige side af åen fra den lille mose og 920meter nedstrøms til
Piletræs­stub i markskellet der går op til ejendommen Ømarksvej nr. 33.

Adgangsforhold:

Fra Næstved drejes til venstre i Vetterslev ad Gl.Næstvedvej.
P­pladsen ligger ca. 360 meter nede på venstre hånd lige før husene, og mosen lige overfor.

Her parkeres også hvis man skal fiske i den lille mose. Se mosen ved Vetterslev.

Parkering
Ydre grænse top

Der må KUN fiskes op til skel

Fiske stykke

Der må kun fiskes på denne side af åen.

Ydre grænse bund

Der må KUN fiskes op til skel