Fangstliste

Generelle regler for brug af foreningens fiskevande.

Vi er stolte af at kunne tilbyde medlemmer af foreningen nogle meget attraktive fiskevan­de.

Fiskevandende er forhandlet på plads med private lodsejere i tillid til, at vi som med­lemmer overholder få men meget rimelige regler.

  1. Sportsfiskeriet skal foregå i stor respekt for naturen.
  2. Sportsfiskeriet skal foregår i respekt for lodsejers ejendom og privatliv.
  3. Som medlem skal du på forlangende kunne dokumentere medlemskab af Sportsfiskerforeningen Fladså.
  4. Vi skal respektere og følgede anvis­ninger der er beskrevet for de enkelte fiskevande.
  5. De fisk der ikke genudsættes skal altid hjemtages.
  6. Intet affald må efterlades ved fiskevan­dende.

Overholdes disse få regler kan vi vedblive med at have adgang til mange gode fiskevan­de til glæde for foreningens medlemmer.