Søsætning af både

SÅDAN SØSÆTTES BÅDEN.

Båden kobles til traileren. Inden man kører tjekkes det om lyset virker. Kør forsigtigt. Det har motoren nemlig bedst af.

Fremme ved rampen tages lysbommen (trailerlyset) af. Kan det ligge i bilen er det det bedste. Husk at stikket til lyset snoges om traileren, så man ikke får det dyppet i saltvand eller får kørt det over. Spænderem­ men tages af. Motorbenet vippes op. Dette er meget vigtigt, da motoren ellers vil gå på bunden.

Man bakker nu traileren ned til vandet. Det er vigtigt, at man ikke bakker længere ud i vandet, end til der hvor hjulets dæk (gum­ miet) slutter. Man løsner nu spillet og sætter båden forsigtigt i vandet. Ha ́ gerne en strop i øjet på båden, for at være sikker på, at bå­ den ikke løber fra jer. Båden skubbes ud, så motorbenet ikke rammer bunden. Traileren køres op.

Man sænker motoren igen. Chokeren hives ud og man pumper lige benzinslangen op. ”Throttle only” knappen trykkes ind (sidder på siden af motoren) og man drejer samtidig gashåndtaget over på start (grøn felt). Der hives i startsnoren. Lad lige motoren køre varm og chokeren trykkes ind. Motoren skal lige køre 3 min. før der må sejles. Gashånd­ taget føres tilbage og båden kan sættes i gear. (MAN MÅ IKKE SELV REPARERE PÅ MOTOREN)

EFTER ENDT FISKERI. Man nærmer sig land med forsigtighed. Motorbenet hives op, og man hopper i efter man har sikret sig, at man kan bunde.

Man bakker nu traileren til som tidligere beskrevet. Har man sat lyset på igen, skal det naturligvis af.

Båden hives op og lyset sættes på. Spæn­ deremmen sættes på. Den skal altid mon­ teres. Motorbenet sænkes. Det skal gøres, da motoren ellers vil sidde og hoppe under transport.

Du hæfter personligt for de ting som går i stykker. Så sejl med omtanke.