Tystrup Sø

Tystrup Sø – båd nr. 18 og bådnr. 19:

Her ligger der 2 alu­ joller.

OBS! Rudkøbingjollerne i Strids Mølle, Tystrup og Bavelse tages på land i perioden 1.12 til 1.3 og kan derfor ikke benyttes. Alu jollerne vil ligge på land i den periode, men kan benyttes, du skal dog selv trække den i vandet og tilbage igen. Husk waders.

Bookning:

Bådene bookes hos kontaktpersonen. Der kan ikke bookes ved at sende SMS eller e­mail ­ kun via telefonisk henvendelse.

Der må ikke fiske i de skraverede områder.

Det medlem som står for booking og som ansvarlig for lån af båden, er i det efterføl­ gende benævnt som ”låner”. Den af bestyrel­ sen udpeget bådansvarlig, kaldes for ”udlå­ ner”. Alle fejl eller mangler skal anmeldes til den bådansvarlige.

Adgangsforhold:

Fra Skelbyvej drejes til venstre ad Næsbyvej mod Næsby. Efter små 2 km drejes af mod Næsbyholm Gods ad Næsbyholm Allé. Der fortsættes forbi godsets bygninger hvor der drejes til højre ad grusvejen mod skoven. Når man kan se søen, skal man ind ad en lille jordvej, forbi toilet­/vaskeskur. Fortsæt ad jordvejen langs søen indtil du kan se foreningensbåde i/ved vandet. Her finder du også foreningens kasse med diverse udstyr.

Kørselsvejledning og parkering:

Fra Næstved køres mod Sorø (239). Efter 15­18 km drejes til venstre af Næsbyvej mod Næsby. Efter små 2 km drejes af mod Næs­ byholm (gods). Her køres der af Skovriddervej (grusvej). En strækning på små 3 km. Når man kan se søen, skal man ind af en lille jordvej. Efter kort tid kan man se forenings­ båden, som ligger for svaj her. Her er der en kasse hvor grejet til båden ligger.

Tillægsregler for Tystrup Bavelse bådene:

Låner skal være fyldt 16 år på lånetidspunk­ tet.

Bådene i Tystrup og Bavelse må KUN benyt­ tes i de 2 søer, og de må ikke flyttes til andre steder.

El motor er forbudt

Man må ikke benytte egen båd i Tystrup eller Bavelse

Man kan max. booke en af bådene (1 af alle både i Tystrup og Bavelse), og kun for 2 dage ad gangen, med mindre andet aftales med den kontaktpersonen.

Der må IKKE fiskes fra land

Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion.