Tystrup Sø

Tystrup Sø – båd nr. 18 og bådnr. 19:

Her ligger der 2 alu­ joller.

OBS! Rudkøbingjollerne i Strids Mølle, Tystrup og Bavelse tages på land i perioden 1.12 til 1.3 og kan derfor ikke benyttes. Alu jollerne vil ligge på land i den periode, men kan benyttes, du skal dog selv trække den i vandet og tilbage igen. Husk waders.

Bookning:

Bådene bookes hos kontaktpersonen. Der kan ikke bookes ved at sende SMS eller e­mail ­ kun via telefonisk henvendelse.

Der må ikke fiske i de skraverede områder.

Det medlem som står for booking og som ansvarlig for lån af båden, er i det efterføl­ gende benævnt som ”låner”. Den af bestyrel­ sen udpeget bådansvarlig, kaldes for ”udlå­ ner”. Alle fejl eller mangler skal anmeldes til den bådansvarlige.

Ny aftale om bådplads, til bådene i Tystrup Sø, indgået:

Vi er som tidligere udmeldt blevet bedt om at forlade Lille Flodevig og vi har nu indgået aftale med Gunderslevholm og KanoPåSusåen om at vi kan benytte deres anløbsplads ved Hørhaven beliggende Hørhavevej, (4250 Fuglebjerg) lige efter Hørhavevej nr. 2, der er restriktioner mht. parkering som skal foregå på den offentlige parkeringsplads som ligger ca. 350 m fra bådpladsen, vi må køre til pladsen  hvor kassen står og læsse grej af og derefter køre tilbage til P-pladsen og parkere. Der er opstillet aflåst kasse hvor årer og redningsveste mm vil ligge i. Vi har aftalt med Gunderslevholm og KanoPåSusåen at vi renoverer den bro der er, samt at vi kun må lægge til på den ene side af broen, den side som er nærmest fårefolden og der trække bådene op på land og låse til hegnsstolpe.

Tillægsregler for Tystrup Bavelse bådene:

Låner skal være fyldt 16 år på lånetidspunk­ tet.

Bådene i Tystrup og Bavelse må KUN benyt­ tes i de 2 søer, og de må ikke flyttes til andre steder.

El motor er forbudt

Man må ikke benytte egen båd i Tystrup eller Bavelse

Man kan max. booke en af bådene (1 af alle både i Tystrup og Bavelse), og kun for 2 dage ad gangen, med mindre andet aftales med den kontaktpersonen.

Der må IKKE fiskes fra land

Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion.