Nolds Havn Jolle

Jolle med motor til Kanalen og Karrebæk Fjord:

Det er nu muligt at benytte Rudkøbingjollen med 9.9 HK motor. Den er placeret i Nolds Havn lige ved siden af klubhuset.

Udlån: Knud Erik Jensen – Tlf.: 4077 9374

Lånegebyr: 100,­ kr. per dag.

Bookning:

Bådene bookes hos kontaktpersonen. Der kan ikke bookes ved at sende SMS eller e­mail ­ kun via telefonisk henvendelse.

Det medlem som står for booking og som ansvarlig for lån af båden, er i det efterføl­ gende benævnt som ”låner”. Den af bestyrel­ sen udpeget bådansvarlig, kaldes for ”udlå­ner”. Alle fejl eller mangler skal anmeldes til den bådansvarlige.