Klubhus i Nolds Havn

HUSK AT FORENINGEN HAR ET HUS OG AT VI SKAL BRUGE DET:

Der er åbent hver torsdag fra 18:30 til når alle er gået hjem. (dog ikke i juli måned

her er lukket p.g.a. ferie). Mød op og få en hyggelig aften sammen med andre fiskekam­ merater. Se i øvrigt aktivitetskalenderen. Der vil i det nye år være en masse spænden­ de nye tiltag i foreningshuset så følg med på hjemmesiden.