Bestyrelsen

Formand
Jack Nielsen
Telefon: 4033 7576
Mail:formand@sffladsaa.dk
Bestyrelsesmedlem
René Juul Petersen
Telefon: 2927 1739
Mail: webmaster@sffladsaa.dk
 
Kasserer/Indmeldelse
Søren L. Hansen
Telefon: 5186 9420
Mail:soren.hansen@mail.dk
Bestyrelsesmedlem/Sekretær/Klubhus
Bent Hasselberg
Telefon: 2061 8524
Mail: bentoldhoj@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Kurt Høeg
Telefon: 2759 9865
Mail: kurt216@live.dk
Webmaster
René Juul Petersen
Telefon: 2927 1739
Mail: webmaster@sffladsaa.dk
 
Øvrige:
Bådbestilling trailerbåd
Keld Pedersen
Telefon: 2423 1878
Mail: kpbulte@gmail.com
Bådbestilling fiskevandene
Kristoffer Løfstedt
Telefon: 2251 4591
Mail: kristofferlfstedt@yahoo.dk
 
Konsulent for bestyrelsen
Carl Kyhne Schulz
Telefon: 4033 7576
Spørgsmål til foreningsvande, kontakt da for…
Evenå, Gøgsmosen, Susåen ved Gerdrup, Susåen ved Herlufsholm Kostskole,
Susåen ved Skelby, Susåen ved Strids Mølle –
Søren L. Hansen
Saltø Å
Keld Pedersen
Mosen ved Vetterslev, Moserne ved Trælløse, Ringsted Å,
Susåen ved Nåby, Susåen vest for Vetterslev,
Susåen øst fra Vrangstrup –
Carl Kyhne Schulz