Bliv medlem i SF Fladså.

Kontingent

Kontingent priser gældende til 31.12.2024

Junior får ved indmeldelse en
pakke fiskegrej (værdi 175,-)

Husstand

kr. 600,-

5 medlemmer.

Senior

kr. 425,-

Over 18 år

Junior

kr. 325,-

Under 18 år

Indmeldelse i SF Fladså