Bavelse Sø

Bavelse Sø – både:

Foreningen har 2 Rudkøbing­joller med dam liggende ved Strids Mølle.

OBS! Rudkøbingjollerne i Strids Mølle, Tystrup og Bavelse tages på land i perioden 1.12 til 1.3 og kan derfor ikke benyttes. Alu jollerne vil ligge på land i den periode, men kan benyttes, du skal dog selv trække den i vandet og tilbage igen. Husk waders.

Bookning:

Bådene bookes hos kontaktpersonen. Der kan ikke bookes ved at sende SMS eller e­mail ­ kun via telefonisk henvendelse.

Det medlem som står for booking og som ansvarlig for lån af båden, er i det efterføl­ gende benævnt som ”låner”. Den af bestyrel­ sen udpeget bådansvarlig, kaldes for ”udlå­ner”. Alle fejl eller mangler skal anmeldes til den bådansvarlige.

Der må kun være medlemmer af SF Fladså i båden uanset om de fisker eller ej.

Kørselsvejledning:

Fra Næstved køres mod Sorø ad rute 239, Efter Skelby drejes til venstre ad Rejnstrup­ vej og derefter til venstre ad den første markvej efter at åen er passeret, bådene lig­ ger fortøjet ved fiskehuset og grejerne ligger indtil videre i den gamle campingvogn.

Vi arbejder på at få lavet en kasse med lås til grejerne, mere om det senere.

Parkering:

Der må parkeres på den P-plads, som ligger til højre, når du ankommer til Stridsmøllehuset. Den store P-plads ved bådene skal friholdes så der er plads til de lastbiler og busser samt bil med kanotrailer der ankommer. Udenfor højsæsonen som dækker juni, juli og august kan vi benytte den store plads men så skal bilen vende front mod huset.

Tillægsregler for Tystrup Bavelse bådene:

Låner skal være fyldt 16 år på lånetidspunk­ tet.

Bådene i Tystrup og Bavelse må KUN benyt­ tes i de 2 søer, og de må ikke flyttes til andre steder.

El motor er forbudt

Man må ikke benytte egen båd i Tystrup eller Bavelse

Man kan max. booke en af bådene (1 af alle både i Tystrup og Bavelse), og kun for 2 dage ad gangen, med mindre andet aftales med den kontaktpersonen.

Der må IKKE fiskes fra land

Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion.