Bavelse Sø

Bavelse Sø – både:

Foreningen har 2 Rudkøbing­joller med dam liggende ved Strids Mølle.

OBS! Rudkøbingjollerne i Strids Mølle, Tystrup og Bavelse tages på land i perioden 1.12 til 1.3 og kan derfor ikke benyttes. Alu jollerne vil ligge på land i den periode, men kan benyttes, du skal dog selv trække den i vandet og tilbage igen. Husk waders.

Bookning:

Bådene bookes hos kontaktpersonen. Der kan ikke bookes ved at sende SMS eller e­mail ­ kun via telefonisk henvendelse.

Det medlem som står for booking og som ansvarlig for lån af båden, er i det efterføl­ gende benævnt som ”låner”. Den af bestyrel­ sen udpeget bådansvarlig, kaldes for ”udlå­ner”. Alle fejl eller mangler skal anmeldes til den bådansvarlige.

Der må kun være medlemmer af SF Fladså i båden uanset om de fisker eller ej.

Kørselsvejledning:

Fra Næstved køres mod Sorø ad rute 239, Efter Skelby drejes til venstre ad Rejnstrup­ vej og derefter til venstre ad den første markvej efter at åen er passeret, bådene lig­ ger fortøjet ved fiskehuset og grejerne ligger indtil videre i den gamle campingvogn.

Vi arbejder på at få lavet en kasse med lås til grejerne, mere om det senere.

Tillægsregler for Tystrup Bavelse bådene:

Låner skal være fyldt 16 år på lånetidspunk­ tet.

Bådene i Tystrup og Bavelse må KUN benyt­ tes i de 2 søer, og de må ikke flyttes til andre steder.

El motor er forbudt

Man må ikke benytte egen båd i Tystrup eller Bavelse

Man kan max. booke en af bådene (1 af alle både i Tystrup og Bavelse), og kun for 2 dage ad gangen, med mindre andet aftales med den kontaktpersonen.

Der må IKKE fiskes fra land

Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion.