View Calendar
27 February, 2024 18:00 - 22:00
Jack Nielsen
Phone: +45 4033 7576
Herlufmagle-hallen
Address: Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle, Danmark

Sportsfiskerforeningen Fladså

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00

i Kabyssen, Herlufmagle-hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Vi starter kl. 18.00 hvor foreningen er vært med en omgang stegt flæsk med persillesovs og hvide kartofler.

Dagsorden – Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtægts ændringer
6. Valg af bestyrelse på valg er: Jack Nielsen (modtager genvalg), Rasmus Pindstrup (genopstiller ikke) 7. Valg af juniorrepræsentanter
8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

Generalforsamlingen er kun for medlemmer der har betalt kontingent og ikke har udestående med foreningen. Medlemskort eller anden dokumentation for betalt kontingent, skal kunne fremvises på forlangende. Generelle forslag til foreningen, samt ændringer til vedtægterne skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Ønsker du at stille op til bestyrelsen, opfordrer vi dig til at fremsende det til formanden 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen

Du skal tilmelde dig til spisningen senest tirsdag, den 13. februar til Jack Nielsen tlf. 4033 7576 eller mail: jbmgardiner@gmail.com.

Vel mødt bestyrelsen