Saltø Å

Beskrivelse:

Saltø Å og i særdeleshed dette stræk er et fantastisk fiskevand til opgangs havørreder.

Fiskeriet:

Udover stykket fra broen på Karrebækvej og ud til fjorden, på Karrebæk siden, har vi nu fået adgang til stykket fra Karrebækbroen og opstrøms ca. 2 km.

Der er adgang til åen ad grusvej over for Saltø Gods ca. 200 nede. Fiskeretten starter ved pæl i åen efter tilløb af andet vandløb. indtil videre må der parkeres ved det sidste hus på vejen hvis der i forvejen ikke holder andre biler… ellers oppe ved laden, men således at du ikke der til gene for land­ brúget og deres maskiner… hold øje med foreningens hjemmeside, der bliver det op­ dateret med nyt om fiskevandet og adgangs­ forholdene.

Særlige forhold:

Al adgang til strækket er forbudt i ørre­ dernes fredningstid.Regnbueørreder skal hjembringes.